Andreas Kalin

Jag är en fristående konsult med många års erfarenhet av systemutveckling i t ex C#, Typescript, SQL, Python, Java, Go och C++, samt drift av linuxsystem.

Sedan 2017 är jag främst intresserad av artificiell intelligens i form av "deep learning".

(Denna gamla webbsida är skriven i Dojo. I den mån jag alls jobbar med webb, använder jag idag annan teknik, såsom angular. Min (brist på) fallenhet för grafisk design illustreras väl av denna webbsida. ;-)


Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina